Kancelaria Radcy Prawnego - Rafał Bułka

Naszym klientom oferujemy elastyczny system ustalania wynagrodzenia, obejmujący dwa główne systemy rozliczeń:

  • wynagrodzenie ryczałtowe, w którym wysokość wynagrodzenia określona jest z góry w jednolitej kwocie.
  • wynagrodzenie w formie stawek godzinowych, gdzie wysokość wynagrodzenia uzależniona jest od ilości czasu poświęconego na realizację zlecenia.

Wysokość stawki ryczałtowej albo stawki godzinowej uzależniona jest od stopnia skomplikowania sprawy oraz przewidywanego nakładu pracy. Ustalenie ostatecznej wysokości stawki następuje w toku negocjacji.

W przypadku niektórych cywilnych oraz gospodarczych spraw o prawa majątkowe możliwe jest ustalenie premii za sukces (success fee), w formie dodatkowego wynagrodzenia zależnego od wyniku sprawy.

Szczegółowe informacje na temat stosowanych stawek otrzymają Państwo w trakcie spotkania w Kancelarii.