Rozwiązania prawne dla firm

Zapewnij bezpieczeństwo swojej firmie, zanim ryzyko stanie się problemem.

Możesz liczyć na naszą pomoc w zakresie prawa, zarówno w formie doraźnej jak i stałej.

Doradztwo prawne dla firm

Obszary naszej specjalizacji

Prawo spółek

Podejmując z nami współpracę, otrzymasz wsparcie w zakresie prawa spółek, obejmujące doradztwo przy wyborze formy prawnej, procesy zakładania, łączenia, przekształcania i likwidacji spółek. Zapewniamy również pełną obsługę dokumentacji, reprezentację na zgromadzeniach wspólników czy akcjonariuszy oraz pomoc w przygotowywaniu projektów kontraktów menedżerskich.

 • Doradztwo w wyborze formy prawnej prowadzonego przedsiębiorstwa
 • Pomoc w tworzeniu, łączeniu, przekształcaniu oraz likwidacji spółek, ich oddziałów i przedstawicielstw
 • Sporządzanie wniosków do Krajowego Rejestru Sądowego, opracowywanie umów i statutów, regulaminów spółek prawa handlowego
 • Przygotowywanie projektów umów pomiędzy wspólnikami/ akcjonariuszami
 • Reprezentowanie wspólników/akcjonariuszy na zgromadzeniach
 • Pełna obsługa zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń akcjonariuszy, przygotowywanie dokumentacji związanej z posiedzeniami organów spółek
 • Przygotowywanie projektów kontraktów menedżerskich

Prawo cywilne i gospodarcze

Nasza misja polega na dostarczaniu nie tylko solidnych porad prawnych, ale również na kształtowaniu strategii, które wspierają rozwój i bezpieczeństwo biznesu.

 • Przygotowywanie opinii prawnych i projektów umów
 • Pomoc w negocjowaniu kontraktów w kraju i za granicą
 • Reprezentacja procesowa przed wszystkimi sądami
 • Zastępstwo procesowe w postępowaniu egzekucyjnym
 • Dochodzenie roszczeń z tytułu odszkodowań wynikających m.in. z takich zdarzeń jak wypadki komunikacyjne, wypadki przy pracy, błędy w sztuce medycznej, czyny niedozwolone oraz odszkodowań na podstawie umów ubezpieczeń
 • Prowadzenie spraw z zakresu zwalczania nieuczciwej konkurencji

Jeśli potrzebujesz pomocy w tych obszarach,
skontaktuj się z nami:

52 375 88 50

Przeprowadź audyt swojej organizacji i uniknij problemów przyszłości.

Zewnętrzne doradztwo dla spółek, w zakresie funkcjonowania przedsiębiorstwa.
Nasz obszar działania to Wasza spółka.

Dowiedz się więcej