Rozwiązania prawne dla osób prywatnych

Zrezygnuj ze zmartwień prawnych. Pozwól nam zatroszczyć się o Twoje sprawy.

W życiu pojawiają się różne sytuacje, które wymagają specjalistycznej pomocy w zakresie prawa. Oferujemy wsparcie w zakresie prawa rodziny, zdrowia, majątku i pracy. 

Doradztwo prawne dla klienta indywidualnego

Obszary naszej specjalizacji

Prawo karne

W sytuacjach związanych z prawem karnym, bez względu na to, czy jesteś pokrzywdzonym, oskarżonym czy świadkiem, nasi prawnicy zapewniają Ci pomoc.

 • Obrona w postępowaniu karnym
 • Reprezentacja pokrzywdzonego w postępowaniu karnym
 • Wnoszenie prywatnych aktów oskarżenia oraz reprezentowanie oskarżyciela prywatnego
 • Wnoszenie subsydiarnych aktów oskarżenia
 • Reprezentacja skazanego w postępowaniu wykonawczym — wnioski: o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności, o przerwę w wykonaniu kary pozbawienia wolności.

Prawo rodzinne

Pomożemy Ci przeprowadzić sprawę rozwodową, uczciwie podzielić majątek jak i uregulować władzę rodzicielską. 

 • Reprezentacja w postępowaniu o unieważnienie małżeństwa, separację lub rozwód
 • Zastępstwo procesowe w sprawach o podział majątku
 • Prowadzenie spraw alimentacyjnych
 • Reprezentacja w sprawach o pozbawienie, ograniczenie, zawieszenie i przywrócenie władzy rodzicielskiej
 • Reprezentacja w sprawach o przysposobienie, reprezentacja w sprawach o ustalenie i zaprzeczenie pochodzenia dziecka
 • Reprezentacja w sprawach o zezwolenie na dokonanie czynności przekraczających - zwykły zarząd majątkiem małoletniego dziecka lub współmałżonka

Prawo spadkowe

W obszarze prawa spadkowego otrzymasz od nas pomoc prawna, obejmującą ustalanie spadkobierców, sporządzanie testamentów, a także reprezentację w sprawach o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, czy roszczenia o zachowek.

 • Pomoc prawna w ustalaniu kręgu spadkobierców ustawowych, sporządzaniu testamentów
 • Reprezentacja w sprawach o stwierdzenie nabycia spadku i dział spadku
 • Ustalanie zakresu odpowiedzialności za długi spadkowe
 • Roszczenia o zachowek oraz roszczenia zapisobiorców
 • Sprawy o uznanie spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia

Jeśli potrzebujesz pomocy w tych obszarach,
skontaktuj się z nami:

52 375 88 50

Przeprowadź audyt swojej organizacji i uniknij problemów przyszłości.

Zewnętrzne doradztwo dla spółek, w zakresie funkcjonowania przedsiębiorstwa.
Nasz obszar działania to Wasza spółka.

Dowiedz się więcej